Kristendomens brott mot mänskligheten

Sedan lång tid tillbaka har vi på olika sätt informerats om nazisternas brott mot mänskligheten. Regeringen vill nu att också kommunisternas brott skall uppmärksammas.  
Men inte bara kommunismen och nazismen utan också en mängd andra ideologier har gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten. Man kan som exempel ta två av de stora världsreligionerna, kristendom och islam. Jag skall här inte gå in på de mera blodiga brott som begåtts i kristendomens namn utan nöja mig med brott mot en mänsklig rättighet som yttrandefriheten. Budet kvinnan tige i församlingen har gällt ända in i våra dagar. Först 1960 prästvigdes i en storm av protester de första kvinnliga prästerna i Sverige.
I århundraden, ja årtusenden, har kvinnor alltså tvingats att finna sig i att diskrimineras, baktalas, skymfas, utplundras, misshandlas och våldtas av män utan att ha någon rätt att protestera eller över huvud taget yttra sig. Följderna av detta lever fortfarande kvar i vårt samhälle. Muslimernas kränkning av mänskliga rättigheter skall jag här inte gå in på eftersom de förekommer så ofta i debatten. Men jag kan ju nämna en annan religion, hinduismen, där fortfarande änkebränning förekommer. Skall man gå igenom alla brott mot mänskligheten blir listan lång.
Vad beträffar kommunismen så har den ett gott syfte, nämligen jämställdhet i en mycket ojämställd värld, medan nazismens mål är att utrota judar. Troligen har marxismen betytt mycket för att inspirera till ökad jämställdhet i världen, medan nazismen bara gett upphov till våldsläror.
Att Stalin - Stålmannen - och andra despoter kom att dominera kommunismen har inte så mycket med själva läran att göra som med manssamhället och patriarkatet. Stalin och Hitler var ett par av de värsta representanterna för den ideologi som bär upp manssamhället och som går ut på att härska över det kvinnliga (inom sig och utom sig) genom diskriminering och våld. Denna ideologi är fortfarande mycket stark i världen.
Mariann Andersson
ALIDA BOK